BDO – nowy numer rejestrowy

Przedsiębiorcy mający obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, muszą złożyć wniosek do marszałka województwa o wpis do Bazy Danych o Odpadach (BDO). Po dokonaniu wpisu przez marszałka województwo, przedsiębiorcom przydzielany jest indywidualny numer rejestrowy oraz konto przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w BDO?

Nowy obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorstw wprowadzających na rynek:

  • produkty,
  • produkty w opakowaniach,
  • oraz firmy, które gospodarują odpadami.

Wnioski należy złożyć do marszałka województwa, które dostępne są na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu (Wnioski do pobrania tutaj).

Podmioty, które m.in.:

  • wprowadzają opakowania i produkty w opakowaniach,
  • wprowadzają sprzęt lub zbierają zużyty sprzęt,
  • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • prowadzą działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku,
  • są autoryzowanym przedstawicielem,
  • prowadzą zakład przetwarzania,
  • sprowadzają lub wprowadzają na rynek pojazdy

mają obowiązek złożenia wniosków o zmianę wpisu w nowym rejestrze, a następnie umieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach, które generowane są w związku z prowadzoną działalnością, zwłaszcza na fakturach VAT, paragonach, umowach kupna-sprzedaży. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo nie podejmie się realizacji tego obowiązku, grożą kary grzywny wynoszące od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Na nowe wymogi dotyczące wpisu do Bazy Danych o Odpadach powinni zwrócić uwagę wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się działalnością handlową, usługową oraz którzy w dowolny sposób gospodarują odpadami.