Nowa wersja – Comarch BI Point 8.01

Jako partnerzy Comarch ERP z przyjemnością informujemy i udostępnieniu systemu Comarch BI Point w wersji 8.01, z której można korzystać niezależnie od używanej wersji systemów Comarch ERP.

Najważniejszymi nowościami są:

 • W zdecydowany sposób poprawiła się wydajność narzędzia zarówno w zakresie modeli OLAP jak i tych opartych o SQL.  Średnio możemy zauważyć o 40% krótsze ładowanie raportów i dashboardów. (warstwa aplikacyjna)
 • Historyczność subskrypcji – dzięki niej mamy możliwości sprawdzenia jakie działania były przeprowadzane w związku z subskrypcjami. Historyczność poinformuje nas o rodzaju zdarzenia, czasie rozpoczęcia, zakończenia i trwania subskrypcji oraz o użytkowniku odpowiedzialnym za zdarzenie.
 • Historyczność obiektów – dzięki niej możemy sprawdzić informacje dotyczące czasu rozpoczęcia, zakończenia i trwania zdarzenia oraz o tym kto, kiedy i w jakim czasie modyfikował, przeładowywał bądź otwierał poszczególne obiekty.
 • Poprawiliśmy estetykę dashboardów wprowadzając domyślne białe tło.
 • Pojawiły się nowe dashboardy i raporty standardowe w Comarch ERP XL BI Point/ BI Point Start:
  • Dashboard płynności finansowej, który pozwala na analizę i prognozowanie płatności firmy z uwzględnieniem Split Payment. Dodatkowo zapewnia wgląd w stan należności i zobowiązań, przychodów i rozchodów, pozwalając również na prognozowanie wyników finansowych na podstawie danych wprowadzanych do preliminarza płatności w module Księgowość oraz Zamówienia ERP XL. Bazuje on na aktualnych kursach walut (EUR, USD, GBP, CHF) pobieranych z oprogramowania XL lub na wprowadzanych samodzielnie jako parametry. Dane można analizować do 3 miesięcy wprzód w przekroju poszczególnych kodów rejestrów.
  • Dashboard zakupów – Szczegółowa analiza dotycząca wyników  zakupów w przedsiębiorstwie uwzględniająca trend miesięczny i porównania rok do roku.
  • Dashboard sprzedaży – Szczegółowa analiza dotycząca wyników sprzedaży w przedsiębiorstwie uwzględniająca trend miesięczny i porównania rok do roku.
  • Dashboard sprzedaży i zakupów –  Zestawienia sprzedaży i zakupów w przedsiębiorstwie służące do porównywania wartości zakupów i sprzedaży.
  • Dashboard lojalności – Analiza danych z preliminarza pozwalająca na usprawnienie zarządzania programami lojalnościowymi.
  • Raport struktura zleceń serwisowych – Szczegółowy raport na temat prowadzonych usług serwisowych uwzględniający zysk i różnicę między planowanym a rzeczywistym wykonaniem usług.
  • Raport analiza zleceń serwisowych – Szczegółowy raport wskazujący obecny stan zleceń serwisowych.

W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!