Nowa wersja – Comarch ERP Optima 2019.2.1

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją programu Comarch ERP Optima 2019.2.1. W aktualnej wersji dodano funkcję wprowadzania nowych deklaracji ZUS i dostosowania do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Nowe modyfikacje dotyczą zmian w przepisach i obejmują:

  • aktualizację wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),PIT-4R(8) PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14), PIT-11(24)z załącznikiem PIT-R(19).
  • możliwość naliczania oraz wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(25) z załącznikami: PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), na formularzu obowiązującym za rok 2018.
  • możliwość naliczania nowych deklaracji ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II, ZUS RPA oraz dostosowano ZUS DRA, ZUS ZWUA do wzorów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.
  • dostosowanie formularzu zgłoszenia SENT do aktualnie obowiązujących wytycznych Ministerstwa Finansów. Zamiast ilości przewożonego towaru należy podać jego masę brutto w kg lub objętość w litrach.

Nowości jakie zostały wprowadzone:

  • Rejestry VAT. Wersja BETA usługi Comarch OCR, w którym umożliwiono rozpoznawanie faktur na podstawie skanu lub zdjęcia dokumentu.

W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!