Nowa wersja – Comarch ERP XL 2017.2Jako partnerzy Comarch ERP i Healthcare z przyjemnością informujemy o udostępnieniu systemu Comarch ERP XL w wersji 2017.2. W najnowszej wersji programu dodaliśmy 47 nowości, które objęły wiele obszarów systemu.

Szczególny nacisk położyliśmy na przygotowanie systemu do tego, aby wspierał obowiązki wynikające z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

Wśród możliwości należy zatem wymienić:

  • Ewidencję zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przez osoby fizyczne
  • Udostępnianie informacji o danych osobowych
  • Operacje anonimizacji kontrahentów oraz osób przypisanych do kontrahentów

Dodatkowo zapewniamy wsparcie dla administratorów danych osobowych poprzez narzędzia, które pozwolą na:

  • Ewidencję upoważnień do przetwarzania danych
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych

1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa, która pozwala na korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy- rachunek VAT.

W Comarch ERP XL 2017.2 przygotowaliśmy zatem:

  • Możliwość wysłania zlecenia przelewu do banku z podziałem kwoty podatku VAT
  • Mechanizmy wspierające kontrolę płynności finansowej
  • Wiązanie płatności rozliczeniowych z technicznymi przeksięgowaniami między rachunkami

Równolegle pracujemy nad wprowadzeniem powyższych funkcjonalności w wersji 2018.2, którą planujemy udostępnić w czerwcu br.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!